Hostěrádky-Rešov
Naposledy aktualizováno: 17.10.2019

 Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. J.A.Komenský    

fotky z našeho archivu : 

 

 

 

 

Prožívej tento den, který je ti dán a který se nevrátí -

čas můžeš buď zmarnit nebo něčím naplnit. H. Haškovcová

  Z historie a současnosti knihovny:

Ze zdejších obecních a školních kronik se dovídáme, že v roce 1884 byl založen čtenářský spolek, první zmínky o obecní knihovně jsou z roku 1922. kdy místní odbor Národní jednoty odevzdal obci knihovnu o 180 svazcích. V roce 1951 byla knihovna přestěhována z třetí učírny do místnosti na MNV. Knihovna byla doplňována z darů korporací, z obecního rozpočtu a z akcí "Koš brambor na kulturu vesnice" a "Snop na kulturu" čítal 700 svazků. V lednu 1962 se knihovna přewstěhovala do nové budovy MNV v 1. poschodí. V kronice za rok 1966 bylo zapsáno, že knihovna působila jednou za 14 dní. V roce 1983nastoupila po paní Polnické do funkce knihovnice Jarmila Urbánková. V té době spadala knihovna pod střediskovou knihovnu ve Slavkově, posléze do Otnic a koncem osmdesátých let do křenovic. V rove 1985 obdržela čestné uznání za velmi dobrou práci v oblasti kultury a uznání ONV v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Od 1. dubna 1993 se zřizovatelem stává obec. Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově nadále zpracovává knihovní fond, což je pro knihovnici značná úleva a také je k dispozici výměnný fonf, který se za čas obměňuje.

Od roku2002 má knihovna evidenční číslo přidělené MK ČR, bez něhož by KKD nemohla zpracovávat knihy do našeho fondu. V  roce 2004 se knihovna přestěhovala z nevyhovujících prostor budovy OÚ do bývalého učitelského bytu, který je prostornější s bezbariérovým přístupem a má výhodu, že je v centru obce. Pro veřejnost jsou k dispozici zdarma dva počítače a od roku 2005 je zaregistorvána na www.verejnyinternet.cz. V roce 2006 knihovna získala dotaci na Advance Rapisd Library - grant s názvem Veřejné informační služby knihoven VISK 3. Všechny knihy jsou zpracovány, opatřeny čárovým kódem za vydatné pomoci knihovnic KKD - paní Crhonkové a paní Barové, nástupkyně paní Crhonkové a zástupkyni ředitele vyškovské knihovny. Knihovna je veřejnosti přístupná dva dny v týdnu - celkem 8 hodin týdně a další dvě hodiny na agendu kolem knihovny a úklid všech prostor, což přesahuje standardy knihoven do 1000 obyvatel. 

V knihovně  proběhla výměna oken a vhcodových dveří za plastová a kompletní výmalba. Knihovna velmi prokoukla - moderní okna a barevné stěny knihovnu zútulnily.

Velkou snahou knihovnice je, aby se v knihovně čtenáři a návštěvníci cítili dobře a v pohodě. Knihovna má své webové stránky www.knihovnahosteradky-resov.wz.cz, které se neustále aktualizují a našly si své stálé uživatele. Návštěvníci stránek si zde mohou prohlédnout fotky z výletů,

 přednášek, besed, výstav a návštěvníků knihovny.

Knihovna má svůj facebook.

Snem každé knihovnice je, aby se všichni návštěvníci cítili v knihovně aspoň tak dobře jako doma :-)) a byli tu rádi.

Pro nejmenší je tu dětský koutek, pro větší stoly, určené pro deskové hry nebo výtvarné dílničky, které tu pro velký zájem opakovaně probíhaly.  

    vždy usmněvavá Janička 

 

 máme vybavení knihovny -
nábytková sestava, pod televizí, pod knihovnickým pultem,
čtyři stoly
a nové vnitřní dveře - 
díky dotacím z Jihomoravského kraje !!!!!